فال ابجد | فال ازدواج | فال شراکت

 

متولدین فروردین
فال متولدین فروردین

متولدین اردیبهشت
فال متولدین اردیبهشت

متولدین خرداد
فال متولدین خرداد

متولدین تیر
 فال متولدین تیر

متولدین مرداد
فال متولدین مرداد

متولدین شهریور
فال متولدین شهریور

متولدین مهر
فال متولدین مهر

متولدین آبان
فال متولدین فروردین

متولدین آذر
فال متولدین آذر

متولدین دی
فال متولدین دی

متولدین بهمن
فال متولدین بهمن

متولدین اسفند
فال متولدین اسفند

قسمت بالا ماه واقعی تولد هر شخص ميباشد ولی قسمت پايين هر عدد نشانگر شماره ی ماه مورد نظر ميباشد اين ماه از طريق محاسبه ابجدی بدست می آيد و با ماه تولد واقعی شما متفاوت است . حتما طريقه ی محاسبه را بخوانيد و ماه خود را پيدا کنيد

..:::::::..

طریقه محاسبه عدد شما ( ابجد )

 

انتخاب فال ابجد شما با شخص مقابل

 

12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  
1+12 1+11 1+10 1+9 1+8 1+7 1+6 1+5 1+4 1+3

1+2

1+1 فروردین|1
2+12 2+11 2+10 2+9 2+8 2+7 2+6 2+5 2+4 2+3 2+2 2+1 اردیبهشت|2
3+12 3+11 3+10 3+9 3+8 3+7 3+6 3+5 3+4 3+3 3+2 3+1 خرداد|3
4+12 4+11 4+10 4+9 4+8 4+7 4+6 4+5 4+4 4+3 4+2 4+1 تیر|4
5+12 5+11 5+10 5+9 5+8 5+7 5+6 5+5 5+4 5+3 5+2 5+1 مرداد|5
6+12 6+11 6+10 6+9 6+8 6+7 6+6 6+5 6+4 6+3 6+2 6+1 شهریور|6
7+12 7+11 7+10 7+9 7+8 7+7 7+6 7+5 7+4 7+3 7+2 7+1 مهر|7
8+12 8+11 8+10 8+9 8+8 8+7 8+6 8+5 8+4 8+3 8+2 8+1 آبان|8
9+12 9+11 9+10 9+9 9+8 9+7 9+6 9+5 9+4 9+3 9+2 9+1 آذر|9
10+12 10+11 10+10 10+9 10+8 10+7 10+6 10+5 10+4 10+3 10+2 10+1 دی|10
11+12 11+11 11+10 11+9 11+8 11+7 11+6 11+5 11+4 11+3 11+2 11+1 بهمن|11
12+12 12+11 12+10 12+9 12+8 12+7 12+6 12+5 12+4 12+3 12+2 12+1 اسفند|12

صفحه اصلی فال
فال ماه تولد
فال عشق
فال حافظ
فال انبیاء
فال ابجد

 
.:: Copyright 2010 Alamto Group, All rights reserved ::.
برگرفته شده از : نیک صالحی

padam-150-150