فال متولدین : بهمن با بهمن

 

پيوند و مشاركت شما ميانه است. ابتدا موافق و سازگار خواهيد بود. ولي به ترتيب ناسازگار شده؟ كم و بيش در اختلاف و كدورت به سر خواهيد برد. بيشتر متولد مرد بهن مقصر خواهد بود. بايد هر دو خويشتندار باشيد. فرزندان شما كم خواهد بود. روزهاي شنبه براي شما خوش يمن است .

 

 

صفحه اصلی فال
فال ماه تولد
فال عشق
فال حافظ
فال انبیاء
فال ابجد

 
.:: Copyright 2010 Alamto Group, All rights reserved ::.